Cargo Handling Group – kehittyvä LOGISTIIKKAKUMPPANI

Cargo Handling Group on kasvava ja kehittyvä logistiikkayritys. Erikoisosaamistamme ovat konttikuljetukset sekä rautatieliikenteen ja rekkaliikenteen tehokas yhdistäminen. Tiedonsiirrossa hyödynnämme uusimpia IT-ratkaisuja, jotta logistiikan hallinta on mahdollisimman helppoa asiakkaillemme.

Investoimme rohkeasti uusiin varastoihin, raiteisiin sekä koneisiin ja laitteisiin, jotta voimme palvella asiakkaitamme tehokkaasti. Yrityksemme omalla autokuljetuskalustolla voimme taata toimitukset juuri oikeaan aikaan ja pystymme reagoimaan muutoksiin nopeasti. Jatkuva IT-kehitystyö ja sanoma-asiointi mahdollistavat suurien tietomäärien virheettömän ja nopean käsittelyn. Tervetuloa tutustumaan yritykseemme!

Cargo Handling Group on nuorekas ja kasvava logistiikkayritys. Meillä on riskinottokykyä ja investointivalmiuksia, jos niitä tarvitaan. Olemme investoineet viime vuosina voimakkaasti tehokkaaseen varasto- ja raideinfraan. Olemme rakentaneet vuosina 2009-2019 Kouvolaan kolme omaa toimintaamme varten räätälöityä, siistiä ja uudenaikaista varastoa, joihin kaikkiin on raideyhteys. Varastopinta-alaa meillä on nyt 21 000 m2, omia raiteita yli 1000 m ja konttiterminaalia 6 ha. ICT-kehitystä olemme tehneet määrätietoisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan ja tämä työ jatkuu yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakkaamme ovat maailman johtavia teollisuusyrityksiä useilla eri teollisuudenaloilla. Tutustu referensseihimme: AGC Glass Europe, Belor Agro, Metsä Board

Esimerkkejä palveluistamme:

  • Metsäteollisuus (paperi, kartonki, sellu): Lastaamme autokuormia, vaunukuormia ja teemme kontituksia. EDI-yhteydet mahdollistavat suurien tietomäärien nopean ja virheettömän hallinnan. Lastaamme metsäteollisuuden konttijunia omasta terminaalistamme Kiinaan ja muualle Aasiaan sekä Venäjälle.
  • Kemianteollisuus: Rautatiekuljetus ja autokuljetus yhdistyvät tehokkaasti Kouvolan konttiterminaalissamme. Tankkikonttien purkaukset ja lastaukset omalla autokalustollamme mahdollistavat vaunujen nopeat kääntöajat Suomessa. Rautatierahdit tarjoamme kaikkialle Venäjä / IVY alueella.
  • Sahateollisuus: Lastaamme konttijunia omasta terminaalistamme Kiinaan ja muualle Aasiaan. Meillä on pitkä kokemus sahatavaran käsittelystä.
  • Lasiteollisuus: Käsittelemme ja varastoimme maailman suurimman lasinvalmistajan tasolasia Kouvolassa ja hoidamme lasikuljetukset Suomi, Baltia, Skandinavia alueella inloader perävaunuilla.
  • Lannoiteteollisuus: Asiakkaamme on ulkoistanut lannoiteterminaalin työt meille. Hoidamme koko lannoiteterminaalin logistiikan omalla porukallamme.

Cargo Handling Group työllistää yli 100 varastologistiikan ja kuljetusalan ammattilaista. Olemme kasvava yritys ja asiantuntijamme toimivat mm. varastologistiikan, kuljettamisen ja ajo-ohjauksen, tullauksen ja dokumentaation, myynnin sekä talouden ja hallinnon tehtävissä. Kansainvälisessä työympäristössä tiimityöskentely, kielitaito ja asiakaspalvelutaidot ovat arvossaan. Digitalisaatio on vahvasti jokapäiväisessä toiminnassamme mukana sekä varastolla että toimistossa.

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden rakentaa omanlaisensa urapolun meillä. Varastotyössä voit kokemuksen ja ammattitaidon karttuessa edetä monipuolisiin ja vaativiin varastologistiikan tehtäviin ja hallita monenlaisia koneita, laitteita ja IT-järjestelmiä. Myös huolitsijan työhön ICT-kehitystyö on tuonut uutta lisämaustetta kun järjestelmien käyttäjät saavat olla mukana alusta lähtien kehittämässä IT-järjestelmistä itselleen parasta mahdollista työkalua. Hae meille töihin ja täytä avoin työhakemus!

Metsä Board / Anna-Leena Grönqvist: ”Kouvola Cargo Handling on aina erittäin hyvin hereillä digiasioissa ja on jatkuvasti kehittänyt omia prosessejaan ja palveluaan”.

Tehokkaan logistiikan tukena ovat toimivat tietojärjestelmät. Jos järjestelmien avulla voidaan helpottaa asiakkaidemme toimintaa tai parantaa omia palveluitamme, me teemme sen. Olemme mm. rakentaneet integraatioita asiakkaiden järjestelmiin ja tehnyt kuljettajille automatisoidun ilmoittautumis- ja lastaukseenkutsujärjestelmän. Aasian konttijunien dokumentaatiossa hyödynnettävän online taljausjärjestelmän, mikä lyhentää junien kääntöaikoja ja mahdollistaa suuren tietomäärän käsittelyn lyhyessä ajassa. Tullin kanssa asioimme sähköisesti kaikissa tullimenettelyissä, mikä mahdollistaa sujuvan asioinnin ja tullaukset kaikilla rajoilla. ISO 9001 laatujärjestämä on toimintamme selkäranka ja oiva työkalu jatkuvaan palveluiden parantamiseen.

Toimintamme perusta on yrityksemme toimintaperiaatteet (company policy), joita jokainen työntekijämme on sitoutunut noudattamaan. Tutustu yrityksemme toimintaperiaatteisiin.

Cargo Handling Group suorittaa kaikki toimeksiannot Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM 2015 1.1.2016) mukaan lukuun ottamatta 25 § A. -kohdassa mainittua vakuuttamisvelvoitetta sekä 7 §:n 2 momentissa ja 19 §:n B-kohdassa tarkoitettua aikalupausta. Kuljetuksen suorittamiseksi käyttämissämme palveluissa toimimme ainoastaan palvelun välittäjänä toimeksiantajan ja rahdinkuljettajan tai muun palvelun suorittajan välillä. Korvausvastuumme määräytyy PSYM-ehtojen välittäjän vastuuta koskevien määräysten mukaan. Lue PSYM 2015

Cargo Handling Group pitää yhteyttä kumppaneihinsa, sidosryhmiinsä ja asiakkaisiinsa. Viestimme voivat olla mm. tiedotteita, kutsuja tapahtumiin tai muuta toimintaamme olennaisesti liittyvää viestintää. Tietoja säilytämme vastuullisesti ja noudatamme yrityksemme tietosuojapolitiikkaa. Mikäli ette halua vastaanottaa mitään viestintää yritykseltämme, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti tietosuoja-asioista vastaavallemme Anu Kujansuulle.

Hankintojen tavoitteena ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat hankinnat. Toimittajaa valittaessa kiinnitämme huomiota siihen, miten hyvin kokonaisratkaisu palvelee yrityksemme tarpeita. Tutustu hankintapolitiikkaamme.

OLETKO KIINNOSTUNUT YHTEISTYÖSTÄ?