TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE 19.10.2021/AK
Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Cargo Handling Group käsittelee
henkilötietojasi hakiessasi meiltä töitä. Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti etukäteen.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Henkilötietojesi tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii yksi tai useampi alla
  määritellyistä Cargo Handling Groupin yrityksistä (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”).
  Rekisterinpitäjänä toimii aina se Cargo Handling Groupin yritys, jolle tai jolta olet hakenut työpaikkaa.
  Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojesi käsittely toteutuu tämän tietosuojaselosteen ja
  tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä tai tästä
  tietosuojaselosteesta, voit olla yhteydessä Cargo Handling Groupin yhteyshenkilöön.
  Cargo Handling Groupiin kuuluvat yritykset:
  Kouvola Cargo Handling Oy
  Oy Transpeltola Ltd
  Toy-Trans Oy
  Yhteyshenkilö: Anu Kujansuu, anu.kujansuu (at) cargohandling.fi
 2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
  Rekisterinpitäjä kerää kaikki työnhakijaa koskevat henkilötiedot lähtökohtaisesti työnhakijalta itseltään.
  Rekisterinpitäjä voi tietyissä tilanteissa kerätä tietoja työnhakijasta myös muista lähteistä kuin työnhakijalta
  itseltään sovellettavan lainsäädännön rajoissa, pääasiallisesti työnhakijan suostumuksella tai lainsäädännön
  salliessa.
  Keräämme työnhakijoista esimerkiksi seuraavia työhakemuksen käsittelyn ja rekrytointiprosessin kannalta
  tarpeellisia tietoja:
  • perustiedot, kuten nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
  • työhakemukseen sisältyvät tiedot ja muutoin täytettävän position kannalta tarpeelliset tiedot, kuten
  tiedot työnhakijan koulutuksesta, aikaisemmasta työkokemuksesta, pätevyydestä ja muusta
  osaamisesta ja kielitaidosta
  • rekrytointiprosessin kannalta olennaiset tiedot, kuten tiedot työnhakijan rekrytointiprosessin
  etenemisestä ja työnhakijasta rekrytoinnin tueksi laaditut muistiinpanot
 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS
  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi rekrytointiprosessin hoitamista varten, kuten työhakemusten
  käsittelemiseksi, rekrytointiprosessista tiedottamiseksi sekä työhaastatteluiden järjestämiseksi. Lisäksi
  henkilötietoja käytetään työntekijän valintaprosessissa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
  mahdollisen työsuhteen ja työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan
  pyynnöstä.
 4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN
  Emme luovuta tietojasi yrityksemme ulkopuolelle, paitsi jos vilpittömästi uskomme, että tietojen
  luovuttaminen tapahtuu oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi
  tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.
 5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA:N ULKOPUOLELLE
  Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
  Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
  tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan.
  Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö edellyttää meitä säilyttämään työhakemukseesi
  liittyviä tietoja noin yhden vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä. Kun henkilötietojen säilytysaika on
  kulunut umpeen ja niiden käsittelylle ei enää ole perustetta tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa,
  henkilötiedot poistetaan.
 7. OIKEUTESI
  Rekisteröitynä sinulle turvataan soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä seuraavat oikeudet:
  • Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
  kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja
  mukaisesti;
  • Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan
  tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
  • Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot
  jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle
  sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa
  tietosuojavaltuutetulle) tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
  tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu;
  Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt tietosuojaan liittyen Cargo Handling Groupin yhteyssähköpostiin (kohta 1).
 8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
  Meillä on käytössämme tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen
  suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin.
  Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaisille rekrytointiprosessiin osallistuville henkilöille, joilla on
  työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.
 9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
  Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa. Voimassaoleva tietosuojaseloste on
  ladattavissa internetsivultamme.
 10. YHTEYSTIEDOT
  Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, voit olla yhteydessä
  Cargo Handling Groupin yhteyshenkilöösi.