ONNEKSI ON ISO 9001 – LAATUJÄRJESTELMÄ AUTTOI ISOSSA MUUTOKSESSA

Cargo Handling Groupilla on ollut ISO 9001 laatujärjestelmä käytössä kaksi vuotta (lue aikaisempi blogipostaus johtamisjärjestelmästämme) ja huhtikuun puolivälissä 2023 ulkoinen laatuauditointi tehtiin meille neljännen kerran. Suurimmat kehut saimme mahtavasta asiakastyytyväisyyden tasosta (9.1/10). Viime vuonna tapahtui myös iso muutos: Venäjän liikenteen loppuminen pisti pelimerkit uuteen asentoon ja meidän oli pakko reagoida nopeasti. Lue alta, miten auditointipäivä eteni, missä olemme menneet oikeaan suuntaa, mitä pitää parantaa ja tuliko saimmeko vielä muita kehuja auditoijalta.

AUDITOINTIA ON TURHA JÄNNITTÄÄ

Auditointipäivä alkaa aamulla klo 9 ja Cargo Handling Groupin johtoryhmä tapaa leppoisin mielin DNV:n johtavan auditoijan Marjo Ansaksen. Ensimmäisillä kerroilla menimme ISO 9001 auditointiin aika jännittyneinä, mutta ei enää. Auditointipäivän tarkoitus ei ole löytää virheitä tai epäkohtia toiminnastamme vaan auttaa meitä itseä tekemään yrityksestämme entistä paremman. Siksi voidaankin sanoa, että johtamisjärjestelmä on ensisijaisesti meitä itseämme varten. Jos onnistumme parantamaan omaa toimintaamme, se näkyy myös asiakkaillemme parempana palveluna.

FOKUS MEILLE TÄRKEIMMISSÄ ASIOISSA

Tänä vuonna omana toiveenamme oli, että auditoinnin fokus on meille tärkeimmissä asioissa eli keskittyisimme yrityksemme uuden strategian läpikäyntiin ja myynnin kehittämiseen. Nämä aiheet ovat nyt erityisen tärkeitä, koska idän liikenteen loppumisella oli suuri vaikutus yrityksemme toimintaan. Meillä ei jääty tilannetta pitkäksi aikaa ihmettelemään vaan teimme nopeita päätöksiä mm. avata varasto Haminan satamaan, laittaa lisää paukkuja merikuljetusten hoitamiseen ja markkinoida huolintapalveluita etenkin meriliikenteen tuojille. Nopean reagointiikyvyn takia olemme pärjänneet muutoksessa ja yrityksemme liikevaihto sekä kannattavuus ovat pysyneet edellisvuoden tasolla.

JOTAIN PUUTTUU: MISSÄ ON ACTION PLAN?

Kehitettävääkin löytyi. Auditoija kertoo, että olemme hyvin tunnistaneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia Venäjän liikenteen loppumisen jälkeen. Uusista mahdollisuuksista on myös syntynyt uusia asiakkuuksia ja kauppaa. Kirjallinen ja johdonmukainen action plan eli konkreettiset kehitystoimet uusien mahdollisuuksien saavuttamiseksi meiltä kuitenkin puuttui. Auditoija ohjeistaa, että selkeän, kirjallisen action planin avulla yhdessä sovittua maalia kohti on helpompi mennä. Kirjallinen action plan on nyt jo työn alla ja jo auditoinnin aikana mieleeni tuli monta konkreettista asiaa, joita haluan vielä tämän kevään aikana toteuttaa. Digimarkkinoinnin toimia pitää laittaa alulle ja kesäkuussa toivottavasti kuvaamme jo ensimmäiset videoklipit, joista tulette kuulemaan myöhemmin.

VARASTOKIERROKSELLA KESKUSTELUA KOSTEUDENSEURANNASTA

Lounaan jälkeen on kiva lähteä jaloittelemaan. Laitamme koko porukka kypärät, suojalasit ja turvatakit päälle ja lähdemme varastokierrokselle. Auditoija on tyytyväinen yleiseen siisteyteen varastoissamme. Myös valaistuksesta saamme kiitosta. Led-valot lisäävät työturvallisuutta ja liiketunnistimien takia energiaa säästyy, kun valot palavat vain siellä missä tarvitaan. Keskustelimme myös varastoissamme tapahtuvasta kosteusseurannasta ja siitä, miten tärkeää kosteuden kontrollointi joidenkin tuotteiden kohdalla on. Esimerkiksi tasolasilevyt ovat varastoituna nipuissa kiinni toisissaan eikä levyjen väliin saa muodostua kosteutta. Lasivarastossa meillä on ollut ollut kosteudenpoistojärjestelmä vuodesta 2009 lähtien ja massavarastossa kosteudenseuranta otettiin käyttöön viime vuonna.

LAATUJÄRJESTELMÄ TRANSPELTOLALLE ENSI VUONNA

Ensi vuoden tavoitteena meillä on laajentaa ISO 9001 laatujärjestelmä kattamaan myös oman kuljetusliikkeemme Oy TransPeltola Ltd:n toiminta. Monia hyviä käytäntöjä voidaan sellaisenaan siirtää TransPeltolan toimintaan, mutta kuljetustoimiala tuo tietysti johtamisjärjestelmään paljon uutta. Rekkojen, perävaunujen ja huoltohallin myötä ainakin kalustoluetteloon tulee rutkasti lisää pituutta.

*Kuvassa vasemmalta: Cargo Handling Groupin toimitusjohtaja Jussi Toikka, DNV:n johtava auditoija Marjo Ansas ja terminaalipäällikkö Kari Miettinen.

Samankaltaiset artikkelit