Kouvola Cargo Handling Oy:llä on kesästä 2021 lähtien ollut ISO 9001 laatujärjestelmä. Järjestelmän myötä koko henkilökuntamme on mukana kehittämässä toimintaamme ja hyviä työtapoja ja käytäntöjä on nyt dokumentoitu aikaisempaa paremmin. Myös johtamiseen on saatu järjestelmän myötä uusia ajatuksia ja sisäistä viestintää on parannettu mm. säännöllisen työryhmätyöskentelyn ja sähköisten infotaulujen avulla. Tarkastelemme omaa toimintaamme säännöllisesti ja uusia kehitysideoita jatkojalostetaan porukalla. Järjestelmän takia kehitystoimenpiteitä ei ole tarkoitus tehdä vaan toivomme, että uudet käytännöt ja muut kehitystoimenpiteet näkyvät suoraan asiakkaillemme aikaisempaa laadukkaampana palveluna.

Samankaltaiset artikkelit